Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.
Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Årsmødet 2016

Bare fest og farver?
Når det frivillige sociale møder kulturen

Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10-17 i Aarhus

// Se det foreløbige program

// Læs mere om indhold og tilmelding her