Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.
Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Frivilligrådet mener

Forsikring af frivillige skal på plads nu

Social- og Indenrigsministeriet har besluttet, at kommuner ikke inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne kan forsikre borgere, der leverer en frivillig indsats. Afgørelsen betyder, at der ikke umiddelbart kan skabes den nødvendige tryghed for de frivillige. Frivilligrådet mener, at det er velkomment, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann har udtalt, at lovgivningen skal ændres.

Frivilligrådet opfordrer dog stærkt til, at dette sker med en kort tidsfrist, således at det omfatter forsikring af frivillige i kommunernes og regionernes indsatsområder. Og derudover, at lovændringen forberedes med repræsentation fra de frivillige aktører med særlig ekspertise på frivilligområdet


Læs Frivilligrådets pressemeddelelse
Læs Social- og Indenrigsministeriets pressemeddelelse