Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.
Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Frivilligrådet mener

Socialpolitisk redegørelse

Lidt flere uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er frivillige. Fra 2012 til 2017 er der sket en stigning fra 26% til 30%. Det kan man se af Den Socialpolitiske Redegørelse, der udkom d. 22. juni 2017.

”Det er godt at flere er frivillige, men udviklingen er for langsom", siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.

Læs mere.