Aktuelle konferencer

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE: FÆLLESSKABER FOR FLERE


Årsmødet afholdes:
Torsdag d. 2. november 2017 kl. 9.15-17.00
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, Prinsens Palæ, 1471 København K

Pris: 900 kr. for deltagere fra foreninger, frivilligcentre,
frivillige organisationer og andre frivillige.
Pris: 1200 kr. for deltagere fra kommuner, statslige
institutioner og virksomheder.

Tilmeldingen er lukket.

SE PROGRAMMET HER


42 % af danskerne er frivillige. Og spørger man dem, hvorfor de bruger deres fritid som frivillige i fx idrætsforeningen, genbrugsbutikken, værestedet, lektiecafeen eller lokalforeningen, så svarer de, at de gerne vil gøre en forskel for andre, ha´ det sjovt og være en del af et fællesskab. I frivilligverdenen står der fællesskaber klar på alle hylder.


I Danmark står vi over for store sociale udfordringer. Der er 210.000 voksne ensomme og én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. I Frivilligrådet arbejder vi for at styrke frivilligheden i Danmark, bl.a. fordi vi løser sociale udfordringer bedre, hvis værdien af at være sammen andre og opleve at gøre en forskel i frivillige fællesskaber kommer flere til gode. Frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt og velfungerende samfund med sunde og glade borgere.


På årsmødet får du indblik i værdien af de frivillige fællesskaber i samfundet og mulighed for at deltage i workshops og debat om, hvad der skal til, for at Danmark får Fællesskaber for flere.

PROGRAM

9.15 Ankomst og let morgenmad
Deltagerne vælger sig ind på én af de seks workshops efter først-til-mølle-princippet.
10.15 Frivilligrådet byder velkommen
Frivilligrådets formand Vibe Klarup byder velkommen og dagens moderator Nynne Bjerre
Christensen interviewer formanden om årsmødets tema.
10.30 Flere skal med i de frivillige fællesskaber
Oplæg v. børne- og socialminister Mai Mercado om hendes visioner for frivilligområdet i
Danmark og arbejdet med den kommende civilsamfundsstrategi.
10.45 De nyeste tal om frivillighed i Danmark
Hvem er frivillige i dagens Danmark, og hvad engagerer de sig i? Hvem deltager ikke, og hvad
er årsagen? Hvad betyder frivillighed for vores mentale sundhed? Hør de nyeste tal om frivillighed
i Danmark.
• Helene Elisabeth Dam Jørgensen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde om tendenser i
frivilligheden
• Forsker Ziggi Ivan Santini fra projektet ABC for mental sundhed om frivillighed og mental
sundhed
• Ian Kirkedal Nielsen fra Rambøll om frivillighed blandt mennesker langt for arbejdsmarkedet
11.30 Visioner for fremtidens civilsamfund
Med afsæt i de nye tal for frivillighed giver personer fra forskellige sektorer deres blik på, hvad
der skal til, så flere bliver frivillige. Hør bl.a. Christoffer Hansen, leder af Idrætsprojektet i
Københavns Kommune, om at bygge bro til fritidsliv, skole og uddannelse sammen med børn
og unge. Derudover kommer Anders Stæhr, medstifter af den digitale borger-til-borger portal
Boblberg.dk, som fortæller, hvordan mere end 40.000 medlemmer hjælper hinanden til at blive
en del af fællesskaber.
12.15 Frokostpause
13.15 Workshop - Hvordan skaber vi fællesskaber for flere i det danske samfund?

dagens workshops skal deltagerne selv på banen med deres viden og erfaringer. Deltagerne er delt op i 6 temaworkshops. Her skal de arbejde med, hvilke løsninger og anbefalinger, der kan få flere med i
fællesskaberne og hvilke udfordringer, der står i vejen for, at det sker i dag. Derudover udvikler deltagerne indspark til plenumdebatten efter workshoppen.Her kan du bl.a. møde gadeidrætsorganisationen GAME, KFUM's Sociale Arbejde, SydhavnsCompagniet, Hjerteforeningen, De Grønne Pigespejdere Kræftens Bekæmpelse. Se mere om workshops nedenfor.
14.45 Eftermiddagspause med kaffe og kage
15.10 Debat - Fællesskaber for flere. Hvordan og hvem skal på banen?
Paneldebat med bl.a. socialordfører Carl Holst (V) og Frivilligrådets formand Vibe Klarup.
16.00 Aktivitet med idrætsprojektet i Københavns Kommune
16.15 Netværk med et glas vinWorkshop #1: Når de frivillige selv er en del af målgruppen - muligheder og udfordringer
Når de frivillige selv er en del af målgruppen - muligheder og udfordringer
I peer-to-peer-aktiviteter på det frivillige sociale område kan frivillige deltage som ressourcepersoner
i kraft af deres personlige erfaringer, der kan komme andre i samme situation til gode.
Hvordan kan foreninger og organisationer inkludere flere i det frivillige arbejde ved at bringe
målgruppers egen viden, netværk og erfaringer i spil? Hvilke potentialer og udfordringer er der
ift. organisering, tiltrækning og fastholdelse? I workshoppen kan deltagerne bl.a. lade sig inspirere
af indspark fra udviklingschef Marie Traasdahl Staal og projektleder Nikoline Olsen fra gadeidrætsorganisationen
GAME, der fortæller om, hvordan de med deres playmakerprogram engagerer
unge i udsatte boligområder i at skabe sociale forandringer og nye fællesskaber for børn
og unge i deres lokalområde.Workshop #2: Sund og rask i frivillige fællesskaber
Socialt samvær og dét at deltage i meningsfulde aktiviteter skaber øget mental sundhed og
mindsker risikoen for hjertesygdomme. Frivillige fællesskaber er dermed oplagte at tænke ind i
forebyggelsesindsatser. Frivillige fællesskaber er også værdifulde for sygdomsramte, der oplever
at stå stærkere, hvis de kan dele oplevelser og erfaringer med andre i samme situation. Hvordan
bliver frivillige fællesskaber en større del af sundhedsindsatser i Danmark - både i det offentlige
og i foreninger? Hvordan får mennesker med handicap og sygdom bedre mulighed for at deltage
i frivillige fællesskaber? I workshoppen kan deltagerne lade sig inspirere af indspark fra projektleder
Maria Spliid fra Hjerteforeningen, der fortæller om Børnebørnenes Madværksted og specialkonsulent
Jakob Guldberg Madsen fra Kræftens Bekæmpelse, der bl.a. fortæller om aktive
fællesskaber for kræftramte mænd.Workshop #3: Kommunen som brobygger til fællesskaber
Kommuner har kontakt til nogle af de mennesker, der står uden for samfundets fællesskaber fx på
opholdssteder ved sagsbehandling eller i jobcentre. Brobygning til civilsamfundets betydningsfulde
fællesskaber kan være et vigtigt element i indsatser for nogle borgere, der udover at have
brug for hjælp også har brug for at indgå i meningsfulde sociale relationer. Hvordan kan kommuner
lykkes med at bygge bro til lokalsamfund og foreningsliv for borgere, der er i risiko for social
eksklusion? Hvad kræver det af foreninger og lokalsamfund at indgå samarbejde med kommuner
om brobygning? I workshoppen kan deltagerne bl.a. lade sig inspirere af indspark fra konsulent
Henrich Kristensen fra Følgevensprojektet i Esbjerg Kommune.Workshop #4 Fællesskaber for flere blandt børn og unge
Som frivillige eller deltagere i foreningslivet kan børn og unge opleve at gøre forskel og skabe
noget sammen med andre. Det giver selvtillid og handlekraft, som børn og unge tager med sig i
andre sammenhænge som fx skolen og det øvrige fritidsliv. Hvordan kan vi skabe gode rammer
for, at børn og unge får erfaringer med at deltage i meningsfulde frivillige fællesskaber? Hvordan
sikrer vi, at også mindre ressourcestærke børn og unge er med? I workshoppen kan deltagerne
lade sig inspirere af indspark fra generalsekretær Birgitte Meisner Nielsen fra De Grønne Pigespejdere,
der fortæller om, hvordan spejderaktiviteter bidrager til robusthed blandt børn og unge
og Stine Hamburger, programleder for frivillighed i Lær for Livet om, hvordan de skaber deltagelsesmuligheder
for anbragte børn i deres program.


Workshop #5: Digitale medier på frivilligområdet: Mere fleksibelt, tilgængeligt og socialt?
Digitale medier giver nye muligheder for, hvordan borgere kan komme i kontakt med hinanden om
fælles interesser for derfra at tage skridtet ud i virkelighedens fællesskaber. Hvilke nye muligheder
giver disse digitale medier på frivilligområdet - fx i forhold til, hvordan mindre ressourcestærke
borgere bliver inviteret indenfor og føler sig inspireret til at blive frivillige? I workshoppen kan
deltagerne bl.a. lade sig inspirere af indspark fra Anders Stæhr, medstifter af Boblberg.dk, der er
en digital platform, hvor borgere, foreninger og kommuner mødes og skaber nye lokale fællesskaber.
Workshoppen vil bl.a. handle om, hvordan etablerede foreninger kan gøre det mere fleksibelt
og tilgængeligt at deltage som frivillig.Workshop #6: Alle kan bidrage - Ligeværdige fællesskaber med udsatte borgere
Udsatte borgere langt fra arbejdsmarkedet er mindre frivillige end den øvrige befolkning, men
særligt på det frivillige sociale område lykkes man med, at udsatte borgere deltager som frivillige.
Hvordan lykkes frivillige sociale foreninger med at få udsatte som frivillige? Hvad kan foreninger
og organisationer udenfor socialområdet lære af metoder fra det frivillige sociale arbejde? I
workshoppen kan deltagerne høre indspark fra rådsmedlem Morten Skov Mogensen, der fortæller
om KFUM´s Sociale Arbejdes erfaringer med at skabe frivillig-indgange og etablere ligeværdige
fællesskaber, hvor en bred vifte af mennesker sammen bidrager til den frivillige indsats og
frivilligkoordinator Heidi Langkilde, der fortæller om, hvordan de arbejder med brugerfrivillighed
i SydhavnsCompagniet.

Tilmelding

Pris: 900 kr. for deltagere fra foreninger, frivilligcentre,
frivillige organisationer og andre frivillige.
Pris: 1200 kr. for deltagere fra kommuner, statslige
institutioner og virksomheder.