Årsplan

Frivilligrådet 2018

Det nuværende råd med Vibe Klarup som formand mødes sidste gang tirsdag d. 30. januar 2018.
Mads Roke Clausen overtager formandsposten d. 1. februar 2018 og det nye råd afholder første rådsmøde d. 15. marts.
Herefter vil rådmøderne for den kommende periode fremgå.


Der vil løbende blive indskrevet møder og arrangementer i Rådets årsplan. Der medtages kun møder/arrangementer hvor alle eller flere rådsmedlemmer deltager. Eksterne arrangementer, hvor det udelukkende er formanden eller et enkelt rådsmedlem, som deltager, vil ikke fremgå af årsplanen.