FREMTIDENS FRIVILLIGE SÆTTER SCENEN!

Det blev den utraditionelle konference, der var lagt op til, da frivillighedsåret blev skudt i gang fredag d.28/1. Knap 350 folk fra den frivillige verden mødtes på Akademiet For Utæmmet Kreativitet for at sætte dagsordenen for frivillighedsåret.

Dagen var krydret med et festfyrværkeri af akrobater, der fløj gennem luften, og sceneoptræden fra en række hovedaktører fra den frivillige verden, der dagen igennem optrådte med taler og paneldebatter om målsætninger og forhåbninger for året.

Til debat var bl.a. den frivillige verdens rolle i velfærdssamfundet, den store frivillige indsats i lokalområ-derne i by og land og unges forhold til medborgerskab og frivilligt arbejde. Videoindslag fra ind- og udland understregede løbende bredden i det frivillige arbejde.

På konferencen blev et nyt dynamisk partnerskab præsenteret. I partnerskabet har 8 repræsentanter fra kommunernes chefforeninger, erhvervsliv og den frivillige verden sat sig sammen om i løbet af 2011 at arbejde på tværs af sektorer og få frivillighed bredt ud til de mindre gængse scener.

Partnerskabet skal bl.a. arbejde frem mod den nye nationale frivillighedsdag, som socialminister Benedikte Kiær annoncerede. Den nationale frivillighedsdag vil i årene fremover finde sted den sidste fredag i september.

Ind mellem debatter og indslag blev der også tid til lidt snak ved bordene, og hele dagen endte med jazzoptræden og champagne.


Opsamling: Se et videosammenklip fra dagen

Se de videoklip, der blev vist på dagen