Fokus på fonde


De store fonde øver stigende indflydelse på samfundsudviklingen gennem strategiske uddelinger og programmer, og de træder hyppigt til, hvor det offentlige trækker sin støtte. For Frivilligrådet er det vigtigt at bidrage til en udvikling, hvor foreningslivets interesser varetages i udviklingen. Frivilligrådets løbende aktiviteter har hidtil knyttet sig til to områder, hhv. debatten om fondes rolle i relation til civilsamfundet og skatteministerens lovforslag om ændring i fradragsregler for fonde. Se de konkrete aktiviteter nedenfor.

Debat om fondes rolle ift. civilsamfundet

Med en undersøgelse af foreningers samarbejde med fonde har Altinget Civilsamfund for alvor medvirket til at sætte gang i debatten om fondes stigende betydning og påvirkning af aktiviteter i civilsamfundet. Nedenfor er Frivilligrådets indspark i debatten. ( Link til undersøgelsen )


Kommentar fra Vibe Klarup Voetmann i Altinget Civilsamfund d. 26. april
Frivilligrådets formand udtaler sig i Altinget Civilsamfund om undersøgelse, der viser at personlige relationer mellem foreninger og fonde har stor betydning.
Link til artiklen "Varme kontakter i fonde giver kolde kontanter til foreninger"


Debatindlæg af Vibe Klarup Voetmann i Altinget Civilsamfund d. 8. marts
I forbindelse med fondsuddelingen fra Nordea-Fonden til Danmark Spiser Sammen skrev Vibe Klarup Voetmann et debatindlæg, om at det er et perspektivrigt eksempel på, hvordan fonde kan gå ind og bakke op om og inspirere til samarbejder på tværs.
Link til artiklen "Fondsuddeling åbner for nytænkning"


Artikel om fonde og deres samfundsmæssige betydning af Terkel Andersen
Frivilligrådets sekretariatschef, Terkel Andersen, har bidraget med en artikel om fonde og deres betydning i Tidsskrift for Socialpolitisk Forening, Social Politik, Nr. 2 2016. I tidsskriftet kan der findes flere interessante perspektiver på fondes betydning i Danmark og muligheder og barrierer fremadrettet.
Link til artiklen "Fondes udvikling i Danmark og deres samfundsmæssige betydning"
Link til tidsskrift om sociale fonde

Lovforslag om fondes fradragsregler

Skatteminister Karsten Lauritzen kom december 2015 med et lovforslaget vedr. afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde (L 71). Frivilligrådet protesterede i den forbindelse mod indgrebet i fondenes fradragsmuligheder, som vil koste dyrt på uddelinger til almennyttige formål og ikke mindst ramme foreninger på det sociale område hårdt. Ministeren endte med at trække forslaget tilbage, men det forventes at det bliver taget op igen på et senere tidspunkt.


Frivilligrådet fremlagde deres bekymringer for Regeringens skatteudvalg d. 10. december. Her opfordrede Frivilligrådet til:

1) At genoverveje lovforslaget i og med dets konsekvenser for bl.a. det frivillige sociale område står fuldstændig uklart
2) At der gennemføres et ordentligt udredningsarbejde for at belyse den egentlige betydning af en gennemførelse af lovforslaget
3) At der udformes en kompensationsordning for de berørte områder med tilbagevirkende virkning fra lovens evt. ikrafttræden

Se Frivilligrådets oplæg til skatteudvalget
Læs debatindlæg fra Frivilligrådets formand