Akademiet for Social Innovation

Fredag, november 17, 2017

Et stærkt civilsamfund med dets mangfoldighed af organisationer, fællesskaber og tusindvis af frivillige og aktive borgere er et stort aktiv til at løse nye udfordringer, når de melder sig. Og i disse år spirer nye, eksperimenterende samarbejdsformer og partnerskaber, som forener aktører på tværs af alle sektorer. De nye fællesskaber er udtryk for en tendens, der kan udløse forventning om en mere omfattende social innovation, hvor metoder og initiativer bliver udviklet i takt med morgendagens vilkår og behov.

For at fremme den udvikling er Frivilligrådet og Tuborgfondet gået sammen om at udvikle Akademiet for Social Innovation. Der hersker nemlig ingen tvivl om, at vi står over for en række sociale problemer, som vi ikke kan løse isoleret og da slet ikke af én sektor. Vi skal tænke på tværs, og vi skal trække på den erfaring, kapacitet og viden, som kan udvikle nye løsninger, der styrker fundamentet for et mere robust samfund. Det er vores ambition, at Akademiet for Social Innovation bliver omdrejningspunktet for dette samarbejde.

UDVIKLINGSPROCES

I perioden 2016 til 2019 sætter Frivilligrådet, Tuborgfondet og udvalgte, centrale aktører fra civilsamfund, kommuner og erhvervsliv rammen om Akademiet for Social Innovation. I den periode er målet at afdække samfundsudfordringer og kompetencebehov i civilsamfundet. Akademiets medlemmer skal med andre ord tage de første spadestik til at afprøve nye tværsektorielle samarbejder, der kan skabe bæredygtige sociale løsninger. På fire camps afprøver vi arbejdsmetoder, udvikler koncepter og forretningsmodeller, der kan løse sociale problemer gennem social innovation. Slutteligt skal den endelige organisering af Akademiet for Social Innovation testes af en gruppe på ca. 150 akademimedlemmer ultimo 2018. Udviklingsarbejdet i de fire camps vil løbende blive suppleret af analyser og research på området.

Succeskriteriet for projektet er, at vi tør og evner at fastholde udviklingsarbejdet, at vi stoler på de inviterede kompetencer, og at vi lader progressionen i Akademiets udvikling være bestemmende for, hvem der inviteres, og hvem der inviterer dem. De store løsninger skal udtænkes af de, som har fingrene i det, og som bedst ved, hvilke kompetencer, der er behov for.

Læs mere på: www.akademietforsocialinnovation.dk