Frivillig Fredag - Presse

Fredag, september 25, 2015

Pressemeddelelse - Frivillig Fredag

Frivillig Fredag er en årligt tilbagevendende begivenhed, der falder på den sidste fredag i september. D. 25. september i år er det 5. gang, der bliver afholdt Frivillig Fredag i Danmark, og der er planlagt over 300 aktiviteter i hele landet!

Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag, der skal synliggøre den store indsats, som frivillige hver dag bidrager med i samfundet. Frivillig Fredag afholdes som en aktivitetsdag hvor foreninger, frivilligcentre, kommuner, virksomheder, skoler, boligorganisationer, m.fl. afholder spændende aktiviteter og arrangementer, har politikere, embedsmænd eller erhvervsledere i praktik, udstiller i byens butiksvinduer, fester og fejrer de frivillige, m.v.

Se de mange aktiviteter her fordelt på kommuner


Tre udvalgte eksempler:


”Frivillighed på Skoleskemaet” i Vallensbæk:
Elever fra tre skoler har arbejdet med frivillighed og udstiller ideer på Frivillig Fredag.
Se aktiviteter her
Direkte kontakt: Frivillighedskonsulent, Mathilde N. Sørensen, Tlf. 2931 8963


Spændende konference om Grokraft for fællesskaber i Nyborg:
Konference bl.a. med ”Frivilligbørs”, hvor foreninger bytter viden og hjælp.
Læs mere her
Direkte kontakt: Frivillighedskonsulent, Jannie Nørregaard Rasmussen, Tlf. 6333 8103


Det ”Internationale Køkken” i Fredensborg:
Der bliver lavet mad fra 5 lande, hvor forskellige nationaliteter mødes på tværs. Se aktiviteter her
Direkte kontakt: Frivilligcenterleder, Vera Wetlesen, Tlf. 3028 4085


Årets tema er Grokraft for fællesskaber

Temaet er valgt, fordi fællesskaber er en vigtig del af vores demokrati, der kommer til udtryk i et levende civilsamfund i mange forskellige sammenhænge - fx i frivillige foreninger, ved festlige begivenheder, hvor vi har det sjovt sammen, eller når den lokale købmand lukker, og vi går sammen for at finde en god løsning. Fællesskaberne bidrager med øget livsglæde og ressourcer for den enkelte og gør vores samfund stærkere ved at skabe tillid og tryghed og derved større sammenhængskraft.


Arrangører af Frivillig Fredag 2015 er blevet inviteret til at lave aktiviteter, der på en eller anden måde behandler temaet Grokraft for Fællesskaber. Frivillig Fredag koordineres af Frivilligrådet. Temaet hænger sammen med Rådets ønske om at sætte de frivillige fællesskaber mere i spil i forhold til velfærdsudfordringer.
Mere åbne og rummelige fællesskaber er en af Frivilligrådets mærkesager
Frivilligrådet ønsker at medvirke til en udvikling, hvor de frivillige fællesskaber bliver mere åbne og rummelige, så flere forskellige mennesker får mulighed for at opleve de positive effekter af at være med.


Der er en stigende tendens til, at de primært er de veluddannede, og de der er i arbejde og er en del af sociale netværk, der er frivillige, mens andre grupper ikke i samme omfang er frivillige. Det gælder fx ikke-vestlige indvandrere, mennesker med sygdom eller handicap, og mennesker uden for arbejdsmarkedet, der oftere står uden for de frivillige fællesskaber. De bliver brugere af frivillige organisationers hjælp frem for aktive deltagere og medlemmer af fællesskaber. Det skaber en risiko for, at disse grupper oplever social eksklusion, da de frivillige fællesskaber spiller en vigtig rolle for, om man oplever mening med livet. Samtidig fører den ulige deltagelse i de frivillige fællesskaber til en reduceret sammenhængskraft i samfundet.


Læs om Frivilligrådets mærkesager her.


Mærkesagerne blev offentliggjort d. 18. september 2015.
______________________________________________________________________________

Yderligere oplysninger om Frivillig Fredag og Frivilligrådets mærkesag om mere åbne og rummelige fællesskaber fås hos:

Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, på tlf. 26 12 18 32

Terkel Andersen, sekretariatschef i Frivilligrådet, på tlf. 20 11 35 05

Katrine Tonboe Jacobsen, projektleder Frivillig Fredag, på tlf. 33 18 82 18, ktj@frivilligraadet.dk