Frivilligrådets årsmøde d. 2. november 2017

Fredag, juni 30, 2017

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 2. november 2017, hvor Frivilligrådet holder årsmøde i København om værdien af betydningsfulde fællesskaber i civilsamfundet og hvilke konkrete løsninger, der skal til, for at fællesskaberne bliver åbne for flere.

Invitation og tilmelding følger efter sommerferien. Vi håber, I har lyst til at deltage.

Vi er på jagt efter gode cases og eksempler på foreninger og organisationer, som arbejder aktivt med at skabe fællesskaber, hvor flere får mulighed for at være med. Hvis I kender til gode eksempler, hører vi gerne fra jer. Skriv til Katrine Pram på kp@frivilligraadet.dk.