Pressemed. Fondsindgreb rammer foreningslivet

Torsdag, december 10, 2015

Fondsindgreb rammer foreningslivet


Frivilligrådet protesterer mod et indgreb i fondenes fradragsmuligheder, som vil koste dyrt på uddelinger til almennyttige formål og ikke mindst ramme foreninger på det sociale område hårdt.

Frivilligrådet vil i morgen torsdag ved et foretræde for Folketingets Skatteudvalg opfordre til genovervejelse af lovforslag vedr. ændring af fondsbeskatning, L71.

Det frivillige Danmark beror i betydeligt omfang på bevillinger og tilskud fra almennyttige fonde for at kunne finansiere egne aktiviteter og indsatser. Fondsmidlers betydning for det frivillige Danmark er blevet større i de senere år, hvor offentlige tilskud ikke har kunnet opretholdes, for eksempel som følge af den betydelige reduktion i bevillinger fra satspuljen. Indgrebet betyder således at en række foreninger, der løfter væsentlige samfundsopgaver rammes først af mindre tilskudsmuligheder og derefter af færre fondsmidler.

Læs mere om, hvad Frivilligrådet vil præsentere for Skatteudvalget her.

Læs også en udtalelse fra en nyere forening, som er meget afhængige af fondsstøtte - Foreningen Broen. For dem er fondsstøtten "altafgørende" for deres indsats.

For spørgsmål kontakt:

Medlem af Frivilligrådet: Trine Hammershøy, Direktør i Det Sociale Netværk, tlf.: 20 90 49 93

Sekretariatschef Terkel Andersen, Frivilligrådets sekretariat, tlf.: 20 11 35 05