Satspuljeaftalen er landet

Mandag, november 13, 2017

Fredag d. 10. november blev der indgået aftale om satspuljen for 2018 - 2021 på socialområdet. Et af de prioriterede områder i satspuljeaftalen er regeringens civilsamfundsstrategi, hvor der afsættes knap 97 mio. kr., som skal bruges på bl.a. at inkludere flere udsatte borgere uden for arbejdsfællesskabet i frivillige fællesskaber og på at løfte den lokale frivillighed rundt om i hele landet.

Frivilligrådet glæder sig over, at civilsamfundsstrategien er på plads:

”Nu ligger grundlaget klart for de kommende års udvikling af civilsamfundsområdet. Jeg er særligt glad for, at der er så stort fokus på, at vi får mere mangfoldige frivillige fællesskaber, og at vi skal gennemføre en analyse af økonomien på det frivillige sociale område. Vi har brug for stabile økonomiske rammer, så vi sikrer at ressourcerne i organisationerne går til udsatte grupper og ikke til projektansøgninger,” siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup

Alle Folketingets partier, på nær Enhedslisten, står bag satspuljeaftalen.

Læs mere i Altinget Civilsamfund: Regeringens civile strategi slap uskadt gennem forhandlinger om satspuljen

Se Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021