Nyheder

Akademiet for Social Innovation

Et stærkt civilsamfund med dets mangfoldighed af organisationer, fællesskaber og tusindvis af frivillige og aktive borgere er et stort aktiv til at løse nye udfordringer, når de melder sig. Og i disse år spirer nye, eksperimenterende samarbejdsformer og partnerskaber, som forener aktører på tværs af alle sektorer. De nye fællesskaber er udtryk for en tendens, der kan udløse forventning om en mere omfattende social innovation, hvor metoder og initiativer bliver udviklet i takt med morgendagens vilkår og behov.

Satspuljeaftalen er landet

Fredag d. 10. november blev der indgået aftale om satspuljen for 2018 - 2021 på socialområdet. Et af de prioriterede områder i satspuljeaftalen er regeringens civilsamfundsstrategi, hvor der afsættes knap 97 mio. kr., som skal bruges på bl.a. at inkludere flere udsatte borgere uden for arbejdsfællesskabet i frivillige fællesskaber og på at løfte den lokale frivillighed rundt om i hele landet.

Frivilligrådet glæder sig over, at civilsamfundsstrategien er på plads:

Tak for et godt årsmøde

Tak for et godt årsmøde! I Frivilligrådet er vi glade for, at så mange havde lyst til at bruge en dag på at diskutere, hvordan vi skaber mere inkluderende fællesskaber i den frivillige sektor. Vi håber, vi ses igen næste år. Her er samlet power points, film og billeder fra dagen.

En indsats for skæbner på kanten

Kronik af Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet, bragt i Jyllands-Posten d. 5. november 2017

Det store flertal har høj livskvalitet, og vi har gode muligheder for at realisere os selv. Men måske skal vi stoppe op og tænke over udtrykket ”hus forbi”: Der er sprækker i vores velfærd, som giver sig udtryk i en stigende hjemløshed, helt konkret, men også i overført forstand.

Unge er aktive frivillige

Unge er nogle af de mest aktive frivillige. Det viser nye tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. De mest aktive frivillige er ældre over 70 år, men herefter er den mest aktive gruppe de 16-19 årige danskere. Ungdommens Røde Kors oplever på stor interesse fra unge, der gerne vil være frivillige, at de er nødt til at have ventelister.

Frivilligrådets formand Vibe Klarup ser tre årsager til, at de unge er frivillige:

Decemberkonference 2017: Frivillighed og professionalisering

Hvad sker der, når vi professionaliserer frivilligheden? Det er temaet for Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Decemberkonference 2017, hvor eksperter, repræsentanter fra foreningslivet og deltagerne undersøger muligheder og udfordringer ved at professionalisere frivilligheden.

Hør bl.a. den tidligere leder af det engelske Institute for Volunteering Research, NCVO, Nick Ockenden, der åbner dagen med det polemiske spørgsmål: Er professionaliseringen en gave eller en forbandelse?

Årsmøde - sidste chance

Frivilligrådets årsmøde 2017


42 % af danskerne er frivillige. Og spørger man dem, hvorfor de bruger deres fritid som frivillige i fx idrætsforeningen, genbrugsbutikken, værestedet, lektiecafeen eller lokalforeningen, så svarer de, at de gerne vil gøre en forskel for andre, ha´ det sjovt og være en del af et fællesskab. I frivilligverdenen står der fællesskaber klar på alle hylder.

Ros til regeringens forslag til civilsamfundsstrategi – den største knast venter stadig på løsning

PRESSEMEDDELELSE

København den 9. oktober 2017
Regeringen præsenterer i dag sit forslag til civilsamfundsstrategi. Forslaget er en del af regeringens oplæg til Satspuljeforhandlingerne. Forslaget indeholder mange gode tiltag, der styrker det frivillige sociale område primært på lokalt niveau. Frivilligrådet opfordrer til, at økonomien på området bliver grundigt analyseret.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, udtaler om forslaget:

Frivilligt arbejde for mennesker på dagpenge og efterløn

Frivilligrådet mener, der bør være så gode rammer for at være frivillig som muligt. Reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været en barriere for at engagere sig.

Regeringen vil nu indføre en ny lov, der giver dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for at være frivillige i hhv. 10 og 15 timer om ugen mod 4 timer i de gamle regler, samt at man kan engagere sig i flere forskellige sammenhænge end tidligere.

Frivillighedsundersøgelsen 2017

Danskerne engagerer sig færre timer som frivillige end tidligere og antallet af danskere, der har været frivillige er faldet fra 43% i 2012 til 41% i 2017. Det viser en frivillighedsundersøgelse foretaget af Rambøll for Børne- og Socialministeriet.

Vi har samlet nogle hovedtal fra rapporten.

Tal for mennesker uden for arbejdsfællesskaber (Defineret som borgere på kontanthjælp og førtidspension som primær indkomst. Gruppen af dagpengemodtagere indgår i gruppen af øvrige borgere):

Sider