Nyheder

Tak for et godt årsmøde

Tak for et godt årsmøde! I Frivilligrådet er vi glade for, at så mange havde lyst til at bruge en dag på at diskutere, hvordan vi skaber mere inkluderende fællesskaber i den frivillige sektor. Vi håber, vi ses igen næste år. Her er samlet power points, film og billeder fra dagen.

En indsats for skæbner på kanten

Kronik af Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet, bragt i Jyllands-Posten d. 5. november 2017

Det store flertal har høj livskvalitet, og vi har gode muligheder for at realisere os selv. Men måske skal vi stoppe op og tænke over udtrykket ”hus forbi”: Der er sprækker i vores velfærd, som giver sig udtryk i en stigende hjemløshed, helt konkret, men også i overført forstand.

Unge er aktive frivillige

Unge er nogle af de mest aktive frivillige. Det viser nye tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde. De mest aktive frivillige er ældre over 70 år, men herefter er den mest aktive gruppe de 16-19 årige danskere. Ungdommens Røde Kors oplever på stor interesse fra unge, der gerne vil være frivillige, at de er nødt til at have ventelister.

Frivilligrådets formand Vibe Klarup ser tre årsager til, at de unge er frivillige:

Decemberkonference 2017: Frivillighed og professionalisering

Hvad sker der, når vi professionaliserer frivilligheden? Det er temaet for Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Decemberkonference 2017, hvor eksperter, repræsentanter fra foreningslivet og deltagerne undersøger muligheder og udfordringer ved at professionalisere frivilligheden.

Hør bl.a. den tidligere leder af det engelske Institute for Volunteering Research, NCVO, Nick Ockenden, der åbner dagen med det polemiske spørgsmål: Er professionaliseringen en gave eller en forbandelse?

Årsmøde - sidste chance

Frivilligrådets årsmøde 2017


42 % af danskerne er frivillige. Og spørger man dem, hvorfor de bruger deres fritid som frivillige i fx idrætsforeningen, genbrugsbutikken, værestedet, lektiecafeen eller lokalforeningen, så svarer de, at de gerne vil gøre en forskel for andre, ha´ det sjovt og være en del af et fællesskab. I frivilligverdenen står der fællesskaber klar på alle hylder.

Ros til regeringens forslag til civilsamfundsstrategi – den største knast venter stadig på løsning

PRESSEMEDDELELSE

København den 9. oktober 2017
Regeringen præsenterer i dag sit forslag til civilsamfundsstrategi. Forslaget er en del af regeringens oplæg til Satspuljeforhandlingerne. Forslaget indeholder mange gode tiltag, der styrker det frivillige sociale område primært på lokalt niveau. Frivilligrådet opfordrer til, at økonomien på området bliver grundigt analyseret.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, udtaler om forslaget:

Frivilligt arbejde for mennesker på dagpenge og efterløn

Frivilligrådet mener, der bør være så gode rammer for at være frivillig som muligt. Reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været en barriere for at engagere sig.

Regeringen vil nu indføre en ny lov, der giver dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for at være frivillige i hhv. 10 og 15 timer om ugen mod 4 timer i de gamle regler, samt at man kan engagere sig i flere forskellige sammenhænge end tidligere.

Frivillighedsundersøgelsen 2017

Danskerne engagerer sig færre timer som frivillige end tidligere og antallet af danskere, der har været frivillige er faldet fra 43% i 2012 til 41% i 2017. Det viser en frivillighedsundersøgelse foretaget af Rambøll for Børne- og Socialministeriet.

Vi har samlet nogle hovedtal fra rapporten.

Tal for mennesker uden for arbejdsfællesskaber (Defineret som borgere på kontanthjælp og førtidspension som primær indkomst. Gruppen af dagpengemodtagere indgår i gruppen af øvrige borgere):

Frivillig Fredag

Pressemeddelelse fra Frivilligrådet

Fredag d. 29. september 2017 er det Frivillig Fredag – dagen hvor frivilligheden fejres, synliggøres og debatteres. Der afholdes over 300 forskellige aktiviteter rundt omkring i hele landet. Det er syvende gang, der afholdes Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag er en anledning til at fejre de frivilliges indsats og den store betydning frivilligheden har for vores samfund. Med årets tema Vis værdien ønsker Frivilligrådet, der koordinerer dagen på nationalt plan, at synliggøre frivillighedens værdi.

Anbefalinger fra taskforce: Flere danskere væk fra kanten af samfundet

Tretten procent af danskerne føler sig holdt uden for samfundet. Det viser undersøgelse fra TrygFonden og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2017. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både den enkelte og for samfundet som helhed. Børne- og socialministeren har sammen med innovationsministeren nedsat en task force, der skal gøre noget ved problemet. Task forcen kommer i dag med fem anbefalinger til politiske tiltag, der kan sikre, at flere kan få mulighed for leve et godt liv som en del af vores fælles samfund.

Sider