Nyheder

Der bør være frivillige på alle plejehjem

I dag, den 9. februar, offentliggjorde Ældrekommissionen sin rapport "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" med 43 anbefalinger til, hvordan man kan styrke ældre plejehjemsbeboeres livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Et af afsnittene og fem af anbefalingerne handler om frivillige på plejehjem.


De fem anbefalinger om frivillige på plejehjem:

Styrk frivilligheden

En ny rapport kommer med anbefalinger til hvordan frivilligheden styrkes i idrætsforeningerne. Rapporten bygger på en stor frivillighedsundersøgelse blandt idrætsforeningerne under Danmarks Idræts-Forbund, og viser bl.a., at det kan betale sig at have en bevidst strategi for rekruttering af frivillige.

Danmarks første sociale venturefond

Danmark har med etableringen af Den Social Kapitalfond fået sin første sociale venturefond. Med en startkapital på 25 mio. kr. fra TrygFonden er Den Sociale Kapitalfond klar til at investere penge i virksomheder, der gennem deres arbejde hjælper udsatte grupper. Oftest ses socialt udsatte mennesker og sociale projekter som en kilde til øgede udgifter for samfundet. Tanken bag Den Sociale Kapitalfond er derimod, at sociale projekter godt kan være en god investering.

Adm. Direktør Lars Jannik Johansen er initiativtager til fonden, som er etableret i samarbejde med TrygFonden:

Frivilligjob.dk som App

Det er nu muligt at finde sit frivillige job via smartphone med den nye applikation Frivilligjob.dk.

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobbank for frivilligt arbejde. Lige nu er der over 1300 forskellige frivillig-jobs, man kan vælge imellem. Og med den nye applikation bliver det muligt at finde sit frivillige job, hvor man end befinder sig.

Projektleder på Frivilligjob.dk, Marie Tolstrup Rasmussen, siger om baggrunden for den nye applikation:

Sider