Nyheder

Pulje: Aktiviteter i EU’s år for aktiv aldring

Social- og integrationsministeriet udmelder nu en pulje på 8 mio. kr. til aktiviteter der bidrager til markering af EU’s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer.
Puljen kan søges af både organisationer samt offentlige, private og frivillige aktører.

Ansøgningsfristen er d. 9. april 2012.

20 millioner kr. til frivillig it-undervisning for ældre

Social- og integrationsministeriet afsætter 20 millioner kr. til frivillige initiativer som kan ruste ældre til digitaliseringen i 2015. Flere organisationer på ældreområdet udtrykker dog bekymring dels om beløbet er stort nok og dels om der medfølger forringelser af den offentlige service til de ældre, der aldrig bliver digitale.
Bevillingen kommer fra satspuljen og fordeles med fem millioner om året over fire år.

Frivilligrådet glæder sig over forskningsbevilling

PRESSEMEDDELELSE:

Social- og integrationsministeriet har i dag tildelt 7,3 millioner kroner i støtte til en række forskningsprojekter på frivilligområdet. Frivilligrådet glæder sig bl.a. over, at det nu bliver muligt at følge op på den store frivillighedsundersøgelse, der blev foretaget i 2004.

Det er positivt, at der både bliver givet midler til grundforskning, hvor der følges op på udviklingen, og til projekter, der går mere i dybden med et enkelt emne, fx nye deltagelsesformer blandt unge i frivillige sociale organisationer.

Pulje til friluftsprojekter

Friluftsrådet uddeler ca. 60 millioner kr. årligt fra Tips- og Lottomidlerne til friluftsprojekter. Bl.a. foreninger kan søge midler til friluftsaktiviteter, og landsdækkende frilufts- og naturorganisationer kan søge driftstilskud.

Der er ansøgningsfrist tre gange om året, næste gang er d. 1. marts 2012.

Læs mere om puljen.

Sociale medier og frivillige organisationer

Påvirkes den demokratiske beslutningsproces i foreningerne af, at de deltager i debatterne via sociale medier? Dette er et af de spørgsmål, der behandles i en ny norsk undersøgelse.

En ny norsk undersøgelse ser på hvordan brugen af sociale medier påvirker frivillige organisationer. Især har fokus i undersøgelsen været på om forholdet mellem organisationen og medlemmerne ændres, ved at de nye medier bruges.

Find grænserne og sæt dem i spil

Ishøj Kommune gennemførte i 2011 projektet ’Find grænserne og sæt dem i spil’, som var et samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger på ældreområdet. Formålet med projektet var oprindeligt at arbejde med grænserne mellem det frivillige arbejde og kommunen. Det viste sig imidlertid at de frivillige var mere interesserede i, hvordan de kunne få et bedre samarbejde med kommunen, hvorfor det var dette projektet kom til at handle om.
 

Der bør være frivillige på alle plejehjem

I dag, den 9. februar, offentliggjorde Ældrekommissionen sin rapport "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" med 43 anbefalinger til, hvordan man kan styrke ældre plejehjemsbeboeres livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Et af afsnittene og fem af anbefalingerne handler om frivillige på plejehjem.


De fem anbefalinger om frivillige på plejehjem:

Styrk frivilligheden

En ny rapport kommer med anbefalinger til hvordan frivilligheden styrkes i idrætsforeningerne. Rapporten bygger på en stor frivillighedsundersøgelse blandt idrætsforeningerne under Danmarks Idræts-Forbund, og viser bl.a., at det kan betale sig at have en bevidst strategi for rekruttering af frivillige.

Danmarks første sociale venturefond

Danmark har med etableringen af Den Social Kapitalfond fået sin første sociale venturefond. Med en startkapital på 25 mio. kr. fra TrygFonden er Den Sociale Kapitalfond klar til at investere penge i virksomheder, der gennem deres arbejde hjælper udsatte grupper. Oftest ses socialt udsatte mennesker og sociale projekter som en kilde til øgede udgifter for samfundet. Tanken bag Den Sociale Kapitalfond er derimod, at sociale projekter godt kan være en god investering.

Adm. Direktør Lars Jannik Johansen er initiativtager til fonden, som er etableret i samarbejde med TrygFonden:

Frivilligjob.dk som App

Det er nu muligt at finde sit frivillige job via smartphone med den nye applikation Frivilligjob.dk.

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobbank for frivilligt arbejde. Lige nu er der over 1300 forskellige frivillig-jobs, man kan vælge imellem. Og med den nye applikation bliver det muligt at finde sit frivillige job, hvor man end befinder sig.

Projektleder på Frivilligjob.dk, Marie Tolstrup Rasmussen, siger om baggrunden for den nye applikation:

Sider