Nyheder

Foreninger skal genansøge om puljemidler

Frivilligrådet kritiserer, at en række foreninger skal genansøge om puljemidler, de tidligere har fået tilsagn om var deres. Det er uacceptable arbejdsforhold for foreningerne, pointerer Frivilligrådet.

En række foreninger skal genansøge satspulje-midler til projekter, der allerede er i gang, og som foreningerne helt tilbage i 2014 fik tilsagn om, at de ville får bevilling til i 2017. Årsagen til genudmeldingen af pulje er en finanslovsteknisk fodfejl, som Socialstyrelsen nu forsøger at rette op på.

Frivilligrådet: Fjern regler for, hvad ledige må lave i deres fritid

Et virvar af regler bestemmer, hvor og hvor længe dagpenge- og efterlønsmodtagere må være frivillige i deres fritid uden at miste deres ydelser. Beskæftigelsesministeren bør luge gevaldigt ud i regelkaosset, skriver Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet i et debatindlæg i Altinget Civilsamfund.

Frivillig Fredag 2017

Vis værdien

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Samtidig er dagen en anledning til at sætte frivilligheden til debat, afprøve nye aktiviteter og metoder og udvikle frivilligheden i nye spændende retninger. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over.

Frivilligrådet: Unødvendigt med øvre grænse

Frivilligrådet er meget bekymrede for de negative konsekvenser, hvis regler for frivilligt arbejde for ledige strammes.

Når 15-timersreglen ophører d. 20. marts, vil mange ledige sandsynligvis blive nødt til at begrænse deres frivillige engagement. Reglen har gjort det muligt for ledige at arbejde frivilligt uden at blive trukket i ydelser i op til 15 timer om ugen. Reglen var dog kun en forsøgsordning. Hvis den ikke bliver permanentgjort må ledige igen kun arbejde frivilligt 4 timer om ugen.

Frivilligrådet: Slut med viden og overblik

PRESSEMEDDELELSE

19. januar 2017

I dag udkommer den årlige oversigt fra Børne- og Socialministeriet over kommunernes støtte til det frivillige sociale område, den såkaldte § 18-redegørelse. Det er sidste gang denne redegørelse udkommer. Frivilligrådet finder det ærgerligt, at redegørelsen nu afskaffes, da der i høj grad er brug for mere viden om kommunernes finansiering af frivilligheden.

Nyt akademi skal skabe social innovation

Formand for Frivilligrådet, Vibe Voetmann og Tuborgfondets direktør, Anne-Marie Skov.

Akademiet for Social Innovation
Pressemeddelelse

København, den 8. december 2016

Tuborgfondet og Frivilligrådet har netop indgået et samarbejde om at skabe ”Akademiet for Social Innovation”, som skal styrke nytænkning i civilsamfundets organisationer og klæde dem bedre på til at samarbejde med offentlige og private aktører.

Egmont rapporten: En bedre start

En tidlig indsats har stor betydning for hvordan udsatte børn klarer sig senere i livet. Det fremgår at den netop udkomne Egmontrapport: En bedre start. Rapporten peger på, at udsatte børn i deres allerførste år risikerer at komme uopretteligt bagud med personlige, sociale og sproglige kompetencer. Udsatte børn og familier har brug for mange forskellige typer indsatser, og civilsamfundet og de frivillige organisationer kan spille en langt større rolle, end de gør i dag.

Aarhus bliver Frivillighovedstad

Aarhus bliver Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Det blev offentliggjort i går, d. 5. december 2016 på en konference i London.

Viceborgmester i Aarhus, Anne Nygaard siger i en pressemeddelelse, at Aarhus vil bruge titlen som Europæisk Frivillighovedstad til at fejre de frivillige og øge indsatsen for mere aktivt medborgerskab. Derudover vil Aarhus bruge året på at skabe et tættere samarbejde mellem frivillige, foreninger, erhvervsliv og kommune.

Sider