Nyheder

Lovforslag – lov om social service

I dag, fredag d. 2. december, var der i Folketinget 1. behandling af lov om ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige, mv.).

Forslaget omfatter et forslag om, at kommunerne får mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der yder frivillig indsats i tilknytning til kommunale eller regionale opgaver, samt et forslag om at afskaffe § 18-redegørelsen.

Generelt var der i Folketinget opbakning til første del af lovforslaget, om at kommunerne får mulighed for at forsikre borgere, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi.

Tak for et godt årsmøde!

D. 16. november var 200 mennesker samlet i Hermans i Tivoli Friheden til Frivilligrådets Årsmøde 2016. Deltagerne blev inviteret til at udforske mulighederne i at arbejde på tværs af social- og kulturområdet i det frivillige arbejde. Dagen bestod af spændende oplæg fra bl.a. Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard, direktør for Aarhus 2017, Rebecca Matthews, kunstnergruppen Wooloo og rap-organisationen Rapolitics. I år samarbejdede Frivilligrådet med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Det behøver ikke være svært at rumme de udsatte

Det kan være svært at blive en del af frivilligmiljøet i foreninger, hvis man har en psykisk diagnose eller et fysisk handicap, men det behøver ikke være sådan. Det skriver Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd i et fælles debatindlæg i Altinget: Civilsamfund.

Frivilligrådet kritiske overfor lovforslag

Frivilligrådet frygter dårligere overblik over kommunernes støtte til det frivillige sociale område, hvis § 18-redegørelsen afskaffes, som der lægges op til i et nyt lovforslag.


“Det er enormt vigtigt for os at kunne følge med i udviklingen, og derfor er vi meget optagede af, at der kommer tilsvarende dokumentation af området, hvis redegørelsen bliver afskaffet. Og det kan vi ikke umiddelbart se, at ministeren lægger op til i lovforslaget,” siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann, i Altinget Civilsamfund.

Konference om frivillighed som strategisk redskab

Onsdag d. 9. november inviterer Diakonissestiftelsen til FrivilligLaboratoriets konference, Frivilligheden som et strategisk redskab.

Konferencen sætter fokus på samarbejdet med frivillige og den strategiske indsats frivilligheden er og skal være, og præsenterer helt nye pejlemærker der kan fortælle om en organisation eller institution er dygtig til at samarbejde med frivillige.

Fællesskabets Dag

D. 23. november 2016 danner Nørrebrohallen i København rammen om Fællesskabets Dag. Fællesskabets Dag er en platform for samarbejde og vidensdeling. Der er lagt op til en dag med inspiration, nye perspektiver og mulighed for at finde uventede samarbejdspartnere til at løse de udfordringer lige netop din organisation står overfor. Der vil være aktiviteter for både børn og voksne.

Frikommuneforsøg om øget borgerinvolvering og samskabelse

Seks kommuner skal i de næste fire år afprøve nye måder at arbejde med øget borgerinvolvering og samskabelse. Det sker som led i Frikommuneforsøg II, der netop er igangsat af regeringen og KL. Med frikommuneforsøget får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Frivilligrådet vil følge forsøget med interesse. Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann udtaler:

Børn Unge og Sorg vinder Kronprinseparrets Sociale Pris 2016

Ekstraordinære præstationer inden for kultur og socialt arbejde blev hædret, da Kronprinsparrets Priser den 8. oktober blev afholdt i Musikteatret Holstebro.


Kronprinseparrets Sociale Pris 2016 gik i år til Børn, Unge & Sorg. Organisationen tilbyder gratis rådgivning og specialiseret psykologisk behandling til børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem eller som lever sammen med alvorligt syge forældre eller søskende.

Frivilligrådet: Flere indtægtskilder vil sikre øget uafhængighed

Debatindlæg i Altinget Civilsamfund d. 6. november 2016

Af Vibe Klarup Voetmann
Formand, Frivilligrådet


Civilsamfundet har en vigtig rolle at spille som vagthunde. Foreninger og organisationer, der hver dag yder en indsats med og for samfundets udsatte, kan være med til at give lyd til stemmer, vi ellers ikke ville høre i den offentlige debat.

Sider