Nyheder

Pulje: Udviklingsstøtte målrettet mennesker med handicap, socialt udsatte og integration

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje på 20,0 mio. kr. til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap og/eller socialt udsatte samt til integrationsprojekter.

Formålet med ansøgningspuljen er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde. Det er ansøgningspuljens mål at fastholde og styrke den rolle, frivillige organisationer, ngo’er, private aktører m.v. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.

Årsmødet d. 16. november

Sammen med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 afholder Frivilligrådet årsmødet

Bare fest og farver?

Når det frivillige sociale møder kulturen


Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10-17 i Aarhus, Hermans – Tivoli Friheden.
Adresse: Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

På årsmødet vil deltagerne opleve eksempler fra frivilligverdenen med ingredienser fra både kulturverdenen og socialområdet. Vi stiller skarpt på kulturens bidrag til øget deltagelse for socialt udsatte, udvikling af lokalområder og mangfoldige fællesskaber.

Konference: Godt for Danmark – Fælles løsninger til god integration

Torsdag den 8. september samler Tuborgfondet, Frivilligrådet og Mandag Morgen centrale aktører fra kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer til en arbejdende konference med fokus på gode løsninger til integration af flygtninge i Danmark.

Der kan tales længe og meget om de udfordringer, det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark, fører med sig. Men der er også brug for, at vi taler konstruktivt og konkret om at finde nye løsninger og deler vores erfaringer.

Bliv ekspert i at samarbejde med frivillige på integrationsområdet

Center for Frivilligt Socialt Arbejde udbyder i efteråret et målrettet 3-dages fagligt forløb for kommunale konsulenter, der arbejder med integration, og som gerne vil styrke samarbejdet med det lokale civilsamfund og foreningsliv i din kommune. Måske er det noget for dig – eller andre i din kommune?

Ny sekretariatschef for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd

Pressemeddelelse

D. 8. august

Sekretariaterne for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd flytter sammen og får ny fælles chef. Rådene beholder deres separate opgaver og bevillinger. Ny sekretariatschef for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd bliver 44-årige Ulrik Kampmann, som er tiltrådt i stillingen pr. 1. august.

Hvordan samskaber man helt konkret?

På Folkemødet 2016 havde Frivilligrådet allieret sig med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og præsenterede i en fælles workshop på Sparks Demokrati Scene fire indledende trin i samskabelsesprocesser.

Forskellige materialer understøttede workshoppen og kan downloades her:

1) En plakat, der viser de fire trin og som kan bruges som arbejdsredskab, hvis I skal i gang med en samskabelsesproces. Download plakaten.

Frivilligheds- og Integrationskaravanen

Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter har i løbet af foråret 2016 været rundt på en Frivilligheds- og Integrationskaravane i alle landets regioner for at mødes med engagerede borgere og tale om hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integration af nyankomne flygtninge. På hver af møderne holdt to lokale aktører oplæg om deres konkrete erfaringer.

Frivilligrådet på Folkemødet

Frivilligrådet deltager som medudviklere og deltagere i en række arrangementer på Folkemødet 2016. Se her, hvilke arrangementer vi er involverede i.
Vi håber, vi ses på Bornholm!

Maries fortælling: ”Jeg var god nok som den jeg er”

Frivilligrådet blev for nogen tid siden kontaktet af Marie Plougmann, der havde set, at Frivilligrådet arbejder for at styrke deltagelse i frivillige fællesskaber for mennesker med handicap. Marie har selv fået rigtig meget ud af at være frivillig i Hjorten Håndboldklub og ville gerne fortælle sin historie om den store betydning, det har haft for hende at være frivillig. Hun har bl.a. ADHD, hvilket gør, at hun har svært ved at koncentrere sig i længere tid.

Marie har selv skrevet sin fortælling:

Sider