Nyheder

Frivilligheds- og Integrationskaravanen

Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter har i løbet af foråret 2016 været rundt på en Frivilligheds- og Integrationskaravane i alle landets regioner for at mødes med engagerede borgere og tale om hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integration af nyankomne flygtninge. På hver af møderne holdt to lokale aktører oplæg om deres konkrete erfaringer.

Frivilligrådet på Folkemødet

Frivilligrådet deltager som medudviklere og deltagere i en række arrangementer på Folkemødet 2016. Se her, hvilke arrangementer vi er involverede i.
Vi håber, vi ses på Bornholm!

Maries fortælling: ”Jeg var god nok som den jeg er”

Frivilligrådet blev for nogen tid siden kontaktet af Marie Plougmann, der havde set, at Frivilligrådet arbejder for at styrke deltagelse i frivillige fællesskaber for mennesker med handicap. Marie har selv fået rigtig meget ud af at være frivillig i Hjorten Håndboldklub og ville gerne fortælle sin historie om den store betydning, det har haft for hende at være frivillig. Hun har bl.a. ADHD, hvilket gør, at hun har svært ved at koncentrere sig i længere tid.

Marie har selv skrevet sin fortælling:

Ny strategi: Styrket deltagelse for mennesker med handicap

En ny strategi sætter fokus på, hvordan mennesker med handicap i højere grad kan få mulighed for at deltage i civilsamfundet, herunder i frivillige foreninger. Målet er et mere inkluderende samfund, hvor mennesker med handicap deltager i civilsamfundets mange aktiviteter på lige fod med resten af befolkningen.

Frivilligrådet: Forsikring af frivillige skal på plads nu

Pressemeddelelse d. 29. april 2016
Social- og Indenrigsministeriet har i dag meddelt, at kommunerne ikke har hjemmel til at forsikre frivillige. Dermed tvinges de kommuner, der har tegnet forsikringer for frivillige, til at opsige disse senest den 1. juli 2017.

Stor donation fra A.P. Møller

En af gårdsdagens helt store nyheder var, at Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 750 mio. kr. til det sociale område i perioden fra 2016-2020. Fokus er på at få flere udsatte i uddannelse eller job, social arv og sociale mursten. Støttefondens direktør, Henrik Tvarnø, udtaler i pressemeddelelsen:

Invitation til Frivilligheds- og Integrationskaravanen 2016

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet drager i foråret 2016 på en Frivilligheds- og Integrationskaravane rundt i landet med en række regionale møder. Formålet er at inspirere til, hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integrationen af nyankomne flygtninge.

Sider