Nyheder

Opsamling på Frivillighed- og Integrationsdøgnet

I december 2015 var ca. 200 aktører fra civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige samlet til et døgnmøde for at finde nye handlingsrettede modeller for, hvordan civilsamfundet i højere grad kan understøtte integrationen af nyankomne flygtninge i lokalsamfundet. Døgnet summede af aktiv dialog og var i øvrigt kendetegnet ved en konstruktiv tilgang og stor villighed til at finde fælles løsninger og nye samarbejdskonstellationer. Resultatet af deltagernes arbejde er nu blevet samlet.

Realdania udvælger 21 underværker

Realdanias kampagne "Underværker - bygningsarvejds ildsjæle" støtter ildsjæle i at føre deres idéer ud i livet. 21 projekter, der modtager økonomisk og faglig støtte er netop blevet udvalgt.

Det er 21 spændende projekter drevet af lokale ildsjæle og frivillige. Fælles for de udvalgte projekter er, at de skaber udvikling og fællesskaber lokalt samtidig med at de bevarer og nytænker kulturarven.

TEMADAG: VEJE TIL DELTAGELSE

Frivilligrådet inviterer til temadag torsdag d. 14. april 2016 kl. 9.30 – 15.00 (bemærk ny dato) om veje til deltagelse – temaet for Frivillig Fredag 2016.

Frivilligheden har et stort potentiale i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med. Frivilligheden kan noget særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Reportage fra Velfærdens Innovationsdag

Samskabelse og jagten på det magiske rum

Af Sigrid Nielsen-Boreas, Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Nedenfor er et uddrag af reportagen fra sessionen, som Frivilligrådet var medværter på om folkebibliotekerne som samskabelssarena. Læs hele reportagen her

(...) Nu er turen kommet til CPH Conference, der ligger en spytklat fra Øksnehallen. I Tivoli-salen har

Idrætsliv for børn og unge med særlige behov

Et nyt inspirationskatalog giver ideer hvordan kommuner og andre kan hjælpe børn og unge med særlige behov til at deltage i idræt. Gennem erfaringerne fra en række projekter og initiativer gives der inspiration til, hvordan en indsats kan gribes an. Det er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, der står bag kataloget.

Baggrunden for kataloget er at undersøgelser viser, at børn og unge med særlige behov ikke i samme grad som deres jævnaldrene deltager i det organiserede idrætsliv.

Sider