Nyheder

Ny strategi: Styrket deltagelse for mennesker med handicap

En ny strategi sætter fokus på, hvordan mennesker med handicap i højere grad kan få mulighed for at deltage i civilsamfundet, herunder i frivillige foreninger. Målet er et mere inkluderende samfund, hvor mennesker med handicap deltager i civilsamfundets mange aktiviteter på lige fod med resten af befolkningen.

Frivilligrådet: Forsikring af frivillige skal på plads nu

Pressemeddelelse d. 29. april 2016
Social- og Indenrigsministeriet har i dag meddelt, at kommunerne ikke har hjemmel til at forsikre frivillige. Dermed tvinges de kommuner, der har tegnet forsikringer for frivillige, til at opsige disse senest den 1. juli 2017.

Stor donation fra A.P. Møller

En af gårdsdagens helt store nyheder var, at Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 750 mio. kr. til det sociale område i perioden fra 2016-2020. Fokus er på at få flere udsatte i uddannelse eller job, social arv og sociale mursten. Støttefondens direktør, Henrik Tvarnø, udtaler i pressemeddelelsen:

Invitation til Frivilligheds- og Integrationskaravanen 2016

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet drager i foråret 2016 på en Frivilligheds- og Integrationskaravane rundt i landet med en række regionale møder. Formålet er at inspirere til, hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integrationen af nyankomne flygtninge.

Opsamling på Frivillighed- og Integrationsdøgnet

I december 2015 var ca. 200 aktører fra civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige samlet til et døgnmøde for at finde nye handlingsrettede modeller for, hvordan civilsamfundet i højere grad kan understøtte integrationen af nyankomne flygtninge i lokalsamfundet. Døgnet summede af aktiv dialog og var i øvrigt kendetegnet ved en konstruktiv tilgang og stor villighed til at finde fælles løsninger og nye samarbejdskonstellationer. Resultatet af deltagernes arbejde er nu blevet samlet.

Realdania udvælger 21 underværker

Realdanias kampagne "Underværker - bygningsarvejds ildsjæle" støtter ildsjæle i at føre deres idéer ud i livet. 21 projekter, der modtager økonomisk og faglig støtte er netop blevet udvalgt.

Det er 21 spændende projekter drevet af lokale ildsjæle og frivillige. Fælles for de udvalgte projekter er, at de skaber udvikling og fællesskaber lokalt samtidig med at de bevarer og nytænker kulturarven.

Sider