Nyheder

Erfaringer fra På Forkant

Et 100 dages samskabelsesforløb i Guldborgsund, Faxe Kommune, der har faciliteret borgerdrevet udvikling og erfaringer med Collective impact-metoden fra Bornholm. Det er nogle af de projekter, man kan læse om i en ny publikation: Kommuner på forkant. 25 lokale strategier viser nye veje.

Publikationen samler op på erfaringerne fra kampangnen På Forkant, der siden 2014 har støttet 25 kommuner i yderområderne i at udvikle strategiplaner, som skal være med til at sætte gang i den nødvendige omstilling, tilpasning og udvikling.

Frivilligt arbejde er meget andet end et flot cv

Debatindlæg i Altinget Civilsafmund af Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet
27. april 2017

Som nævnt i Altinget 25. april viser et nyt studie fra Roskilde Universitet, at det ikke er direkte fremmende for ens karriere at lave frivilligt arbejde. Ligesom forskerne bag undersøgelsen er jeg overrasket over konklusionen.

På besøg hos et frivilligcenter

Frivilligrådets sekretariat vil i løbet af den næste tid besøge forskellige foreninger og andre aktører inden for den frivillige verden for at høre om hvad der rører sig rundt omkring.
Vores første besøg gik til Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, hvor frivilligcenterleder Line Pinstrup viste rundt og fortalte om frivilligcentrets arbejde og aktiviteter.

Foreninger skal genansøge om puljemidler

Frivilligrådet kritiserer, at en række foreninger skal genansøge om puljemidler, de tidligere har fået tilsagn om var deres. Det er uacceptable arbejdsforhold for foreningerne, pointerer Frivilligrådet.

En række foreninger skal genansøge satspulje-midler til projekter, der allerede er i gang, og som foreningerne helt tilbage i 2014 fik tilsagn om, at de ville får bevilling til i 2017. Årsagen til genudmeldingen af pulje er en finanslovsteknisk fodfejl, som Socialstyrelsen nu forsøger at rette op på.

Frivilligrådet: Fjern regler for, hvad ledige må lave i deres fritid

Et virvar af regler bestemmer, hvor og hvor længe dagpenge- og efterlønsmodtagere må være frivillige i deres fritid uden at miste deres ydelser. Beskæftigelsesministeren bør luge gevaldigt ud i regelkaosset, skriver Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet i et debatindlæg i Altinget Civilsamfund.

Frivillig Fredag 2017

Vis værdien

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Samtidig er dagen en anledning til at sætte frivilligheden til debat, afprøve nye aktiviteter og metoder og udvikle frivilligheden i nye spændende retninger. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over.

Frivilligrådet: Unødvendigt med øvre grænse

Frivilligrådet er meget bekymrede for de negative konsekvenser, hvis regler for frivilligt arbejde for ledige strammes.

Når 15-timersreglen ophører d. 20. marts, vil mange ledige sandsynligvis blive nødt til at begrænse deres frivillige engagement. Reglen har gjort det muligt for ledige at arbejde frivilligt uden at blive trukket i ydelser i op til 15 timer om ugen. Reglen var dog kun en forsøgsordning. Hvis den ikke bliver permanentgjort må ledige igen kun arbejde frivilligt 4 timer om ugen.

Frivilligrådet: Slut med viden og overblik

PRESSEMEDDELELSE

19. januar 2017

I dag udkommer den årlige oversigt fra Børne- og Socialministeriet over kommunernes støtte til det frivillige sociale område, den såkaldte § 18-redegørelse. Det er sidste gang denne redegørelse udkommer. Frivilligrådet finder det ærgerligt, at redegørelsen nu afskaffes, da der i høj grad er brug for mere viden om kommunernes finansiering af frivilligheden.

Sider