Nyheder

Fantastiske Frivillige 2016

Hvem er Danmarks mest fantastiske frivillige?

Kender du en person, som gør en stor indsats som besøgsven, strandrenser, håndboldtræner, mentor - eller måske bare lige gør det ekstra, der får det lokale forsamlingshus til at fungere?

Kort sagt, kender du en eller flere frivillige, der fortjener at blive hyldet for deres ulønnede og frivillige engagement?

Så nominér vedkommende på www.fantastiskefrivillige.dk inden 1. november.

Integration skal løses på tværs

Torsdag den 8. september samler Tuborgfondet, Frivilligrådet og Mandag Morgen centrale aktører fra kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer til en arbejdende konference med fokus på gode løsninger til integration af flygtninge i Danmark.

Der kan tales længe og meget om de udfordringer, det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark, fører med sig. Men der er også brug for, at vi taler konstruktivt og konkret om at finde nye løsninger og deler vores erfaringer.

Samskabelse tema på forskerkonference

Fra den 28. juni til 1. juli 2016 deltog forskere fra hele verden i en konference i Stockholm arrangeret af The International Society for Third Sector Research (ISTR).


Temaet for konferencen var The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion og præsenterede et væld af oplæg fra forskere om alt lige fra protestbevægelser i Polen til, hvordan fonde kan arbejde mere innovativt og hvad der karakteriserer civilsamfundet i Norden i disse år.

Ministeren: fusion ikke en spareøvelse

Samlingen af Frivilligrådets og Det Centrale Handicapråds sekretariater er ikke en spareøvelse, men et ønske om at bruge pengene bedre, fastslår socialministeren.


I et interview i altinget udtaler ministeren: ”Som jeg ser det, er det her det modsatte af en spareøvelse. Ved at give rådene en fælles adresse og en fælles sekretariatschef får vi frigivet nogle midler, som kan styrke rådenes faglige arbejde,” siger Karen Ellemann.

Pulje: Udviklingsstøtte målrettet mennesker med handicap, socialt udsatte og integration

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje på 20,0 mio. kr. til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap og/eller socialt udsatte samt til integrationsprojekter.

Formålet med ansøgningspuljen er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde. Det er ansøgningspuljens mål at fastholde og styrke den rolle, frivillige organisationer, ngo’er, private aktører m.v. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.

Årsmødet d. 16. november

Sammen med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 afholder Frivilligrådet årsmødet

Bare fest og farver?

Når det frivillige sociale møder kulturen


Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10-17 i Aarhus, Hermans – Tivoli Friheden.
Adresse: Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

På årsmødet vil deltagerne opleve eksempler fra frivilligverdenen med ingredienser fra både kulturverdenen og socialområdet. Vi stiller skarpt på kulturens bidrag til øget deltagelse for socialt udsatte, udvikling af lokalområder og mangfoldige fællesskaber.

Konference: Godt for Danmark – Fælles løsninger til god integration

Torsdag den 8. september samler Tuborgfondet, Frivilligrådet og Mandag Morgen centrale aktører fra kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer til en arbejdende konference med fokus på gode løsninger til integration af flygtninge i Danmark.

Der kan tales længe og meget om de udfordringer, det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark, fører med sig. Men der er også brug for, at vi taler konstruktivt og konkret om at finde nye løsninger og deler vores erfaringer.

Bliv ekspert i at samarbejde med frivillige på integrationsområdet

Center for Frivilligt Socialt Arbejde udbyder i efteråret et målrettet 3-dages fagligt forløb for kommunale konsulenter, der arbejder med integration, og som gerne vil styrke samarbejdet med det lokale civilsamfund og foreningsliv i din kommune. Måske er det noget for dig – eller andre i din kommune?

Ny sekretariatschef for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd

Pressemeddelelse

D. 8. august

Sekretariaterne for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd flytter sammen og får ny fælles chef. Rådene beholder deres separate opgaver og bevillinger. Ny sekretariatschef for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd bliver 44-årige Ulrik Kampmann, som er tiltrådt i stillingen pr. 1. august.

Hvordan samskaber man helt konkret?

På Folkemødet 2016 havde Frivilligrådet allieret sig med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og præsenterede i en fælles workshop på Sparks Demokrati Scene fire indledende trin i samskabelsesprocesser.

Forskellige materialer understøttede workshoppen og kan downloades her:

1) En plakat, der viser de fire trin og som kan bruges som arbejdsredskab, hvis I skal i gang med en samskabelsesproces. Download plakaten.

Sider