Nyheder

Årets Folkehjælper er Folkebevægelsen mod ensomhed

Prisen for Årets Folkehjælper uddeles for 9. år i træk og går i år til Folkebevægelsen mod Ensomhed. Bevægelsen modtager prisen for deres store arbejde med at samle civilsamfundet i kampen mod ensomhed og sætte særligt fokus på, hvordan ensomhed skal bekæmpes i fællesskab.

Støtte til 16 nye ildsjæleprojekter

Lokale ildsjæle vil skabe et utraditionelt mødested i Gellerupparken i Aarhus – et reparations- og genbrugscenter, som skal bringe beboerne sammen. På Fyn bliver Fabers Fabrikker i Ryslinge café, kultur- og spillested, hvor alle grupper i byen - herunder nyankomne flygtninge - kan mødes. Og i København skal en gammel lakfabrik forvandles til kreativt læringsmiljø for børn og lokalsamfund på Amagers grønne friskole. Dette er blot tre af de 16 spændende projekter, der netop har fået støtte fra Realdanias Underværker-kampagne.

Vidensbank om integration

Mandag Morgen har sammen med Tuborgfondet og Frivilligrådet etableret en webside, der samler aktuel viden om integration af flygtninge i Danmark. Her kan du finde videnskabelige rapporter og artikler om integration. Du kan også finde gode eksempler og inspiration på Integrationens Danmarkskort, der viser 100 integrationsløsninger fra hele landet.

Tilmelding til Årsmødet er åben

Sammen med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 afholder Frivilligrådet årsmødet

Bare fest og farver?

Når det frivillige sociale møder kulturen


Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10-17 i Aarhus, Hermans – Tivoli Friheden.
Adresse: Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

På årsmødet vil deltagerne opleve eksempler fra frivilligverdenen med ingredienser fra både kulturverdenen og socialområdet. Vi stiller skarpt på kulturens bidrag til øget deltagelse for socialt udsatte, udvikling af lokalområder og mangfoldige fællesskaber.

Fantastiske Frivillige 2016

Hvem er Danmarks mest fantastiske frivillige?

Kender du en person, som gør en stor indsats som besøgsven, strandrenser, håndboldtræner, mentor - eller måske bare lige gør det ekstra, der får det lokale forsamlingshus til at fungere?

Kort sagt, kender du en eller flere frivillige, der fortjener at blive hyldet for deres ulønnede og frivillige engagement?

Så nominér vedkommende på www.fantastiskefrivillige.dk inden 1. november.

Integration skal løses på tværs

Torsdag den 8. september samler Tuborgfondet, Frivilligrådet og Mandag Morgen centrale aktører fra kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer til en arbejdende konference med fokus på gode løsninger til integration af flygtninge i Danmark.

Der kan tales længe og meget om de udfordringer, det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark, fører med sig. Men der er også brug for, at vi taler konstruktivt og konkret om at finde nye løsninger og deler vores erfaringer.

Samskabelse tema på forskerkonference

Fra den 28. juni til 1. juli 2016 deltog forskere fra hele verden i en konference i Stockholm arrangeret af The International Society for Third Sector Research (ISTR).


Temaet for konferencen var The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion og præsenterede et væld af oplæg fra forskere om alt lige fra protestbevægelser i Polen til, hvordan fonde kan arbejde mere innovativt og hvad der karakteriserer civilsamfundet i Norden i disse år.

Ministeren: fusion ikke en spareøvelse

Samlingen af Frivilligrådets og Det Centrale Handicapråds sekretariater er ikke en spareøvelse, men et ønske om at bruge pengene bedre, fastslår socialministeren.


I et interview i altinget udtaler ministeren: ”Som jeg ser det, er det her det modsatte af en spareøvelse. Ved at give rådene en fælles adresse og en fælles sekretariatschef får vi frigivet nogle midler, som kan styrke rådenes faglige arbejde,” siger Karen Ellemann.

Sider